The simple leaflet

The Visualleaflet is a leaflet for medication, but then visual.

LEGAL DISCLAIMER

In order to watch a visualleaflet you require by the law a RVG-code or EU-number. This can be found on the casing of the medicine.

Where can I find the RVG code.

The RVG code starts with "EU" and this can be found on the package of your medicine. The location can be different for each medicine.


Aubagio

Indication: Multiple sclerose (MS)
Working substance: Teriflunomide

Aubagio is een middel dat wordt voorgeschreven aan volwassenen bij een vorm van multipele sclerose. Aubagio helpt het lichaam te ... Read more

Blincyto

Indication: Acute Lymfatische Leukemie (ALL)
Working substance: Blinatumomab

Blincyto is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten vanaf 1 jaar met een vorm van bloedkanker die ‘acute ... Read more

Bosulif

Indication: Philadelphia-chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie (CML)
Working substance: Bosutinib

Bosulif is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met een vorm van bloedkanker die ... Read more

Daklinza

Indication: Hepatitis C
Working substance: Daclatasvir

Daklinza is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met hepatitis C. Daklinza zorgt ervoor dat de ... Read more

Eliquis

Indication: Trombosepreventie bij onregelmatige hartslag
Working substance: Apixaban

Eliquis is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met een verhoogd risico op trombose. Bij trombose ... Read more

Exjade

Indication: Ijzerstapeling
Working substance: Deferasirox

Exjade is een middel dat wordt voorgeschreven wanneer de hoeveelheid ijzer in het lichaam te hoog is. Uw lichaam kan het teveel ... Read more

Lonsurf

Indication: Colorectaal carcinoom (CRC)
Working substance: Trifluridine en tipiracil

Lonsurf is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met dikkedarmkanker, ook wel ‘colorectaal carcinoom’ ... Read more

Mirena

Indication: Zwangerschaps-preventie
Working substance: Levonorgestrel

Mirena is een 'intra-uterine device'. Dit betekent: 'voorwerp in de baarmoeder' en wordt ook wel 'spiraaltje' genoemd. Mirena is ... Read more

Moviprep

Indication: Obstipatie
Working substance: Macrogol met elektrolyten

Moviprep is een poeder met citroensmaak dat verpakt is in vier sachets. U moet Moviprep innemen om uw darmen te reinigen als ... Read more

Ninlaro

Indication: Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
Working substance: Ixazomib

NINLARO is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom, vroeger ook wel de ‘ziekte van ... Read more

Onivyde pegylated liposomal

Indication: Alvleesklierkanker
Working substance: Irinotecan

Onivyde pegylated liposomal is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met uitgezaaide ... Read more

Orencia

Indication: Reumatoïde artritis
Working substance: Abatacept

Orencia is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met reumatoïde artritis bij wie andere geneesmiddelen ... Read more

Pixuvri

Indication: Non-Hodgkin Lymfoom (NHL)
Working substance: Pixantron

Pixuvri wordt gebruikt voor chemotherapie-behandeling bij volwassenen met een vorm van lymfeklierkanker die ‘non-hodgkinlymfoom’ ... Read more

Revolade

Indication: Immuun Trombocytopenie (ITP)
Working substance: Eltrombopag

Revolade is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen en kinderen met immuun trombocytopenie, ... Read more

Reyataz

Indication: Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)
Working substance: Atazanavir

REYATAZ is een middel dat wordt gebruikt bij infectie met het humaan immunodeficiëntievirus, afgekort als ‘hiv’. Dit is het virus ... Read more

Sprycel

Indication: Positieve chronische myeloïde leukemie (CML), Acute lymfatische leukemie (ALL)
Working substance: Dasatanib

Sprycel is een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een vorm van kanker die ‘chronische myeloïde ... Read more

Sutent

Indication: MRCC, GIST en pancreasNET
Working substance: Sunitinib

Sutent is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van sommige vormen van kanker. Sutent remt de werking van een bepaalde ... Read more

Toujeo

Indication: Diabetes Mellitus: Suikerziekte
Working substance: Insuline glargine

Toujeo is een langwerkend insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen. Toujeo wordt toegediend via een ... Read more

Xarelto

Indication: Aanwezige trombose
Working substance: Rivaroxaban

Xarelto is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met een verhoogd risico op trombose. ... Read more