Wat is een Beeldsluiter?

Er is een nieuwe vorm van een bijsluiter ontwikkeld. De nieuwe bijsluiter is een bijsluiter voor medicijnen, maar dan in beeld. Een animatievideo voorzien van gesproken tekst en ondertiteling informeert de patiënt over het geneesmiddel. De Beeldsluiter is toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar. De Beeldsluiter brengt informatie efficiënter over en draagt bij aan juist gebruik van het geneesmiddel. Bovendien is de Beeldsluiter beschikbaar in verschillende talen.

De Beeldsluiter slaat met beeld, begrijpelijke en gesproken tekst in meerdere talen de brug naar laaggeletterden, anderstaligen, allochtonen en ouderen, alsook jongeren voor wie digitale media en video vanzelfsprekend is. Tegelijk sluit het aan bij de steeds verdergaande digitalisering van informatie in de zorg. Daarom wordt de Beeldsluiter met veel enthousiasme en belangstelling ontvangen door zorgprofessionals en patiënten.Beeldsluiter

Waar vind je de Beeldsluiter?

De Beeldsluiter is zichtbaar op plekken waar de patiënt gericht naar informatie over medicijnen zoekt. Te denken valt aan patiëntenvoorlichtingsplatforms en -websites, waaronder die van apothekers en de medicijnpagina van de fabrikant zelf. Om het zichtbaar maken van de Beeldsluiters op andere websites mogelijk te maken is er een zogenaamde widget ontwikkeld die eenvoudig geplaatst kan worden d.m.v een embed code. Het voordeel is dat met één widget de Beeldsluiter inclusief keuzemogelijkheden voor afspelen, meerdere talen en automatisch versiebeheer verzorgd is.

De Beeldsluiter widget op uw website?

Een simpele kwestie van kopiëren en plakken van een embed code.
Neem contact met ons op voor meer informatie.